Saturday, October 23, 2010

VIDEO PENGHASILAN BBM

MODEL JAMRAH

Di kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Mejar Jasmy Abd Rahman dan juga Dr. Hj. Mohd Arif Hj Ismail di atas tunjuk ajar serta bantuan yang telah diberikan kepada kami sepanjang kuliah dan juga tutorial berlangsung. Saya mengucapkan beranyak terima kasih kepada ahli kumpulan saya di atas segala bantuan dan kerjasama sepanjang menyiapkan tugasan kumpulan dan juga perkongsian ilmu sepanjang sem ini. Terima Kasih..

selamat menonton dan selamat mencuba..

No comments:

Post a Comment