Wednesday, October 20, 2010

KULIT BUKU YANG DIHASILKAN

Penghasilan kulit buku ini merupakan salah satu dari tugasan untuk subjek Teknologi Pendidikan. Tugasan ini memberi peluang dan melatih pelajar dalam penggunaan komputer dalam segenap aspek kerja terutamanya dalam pengaplikasian dalam proses p&p nanti. Tugasan yang diberikan ini telah melatih diri saya dalam mempertingkatkan kemahiran menggunakan photoshop untuk mengedit dan menambah baik sesebuah gambar.

No comments:

Post a Comment