Tuesday, September 29, 2009


KAEDAH MENGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

BAGI MENYIMPAN MAKLUMAT PELAJAR

klik pada start manu dan klik pada microsoft office access

klik pada blank data base, seterusnya masukkan nama file anda dan klik pada create

right klik pada petak add new field dan klik pada rename column untuk masukkan nama pelajar serta yang lain2

Setelah selesai, savekan data dengan klik pada pada gambar rajah seperti disket dan namakan table yang anda ingin namakan sebagai contoh: biodata

Ikuti langkah sama bagi membuat data yang berikutnya.

setelah selesai membuat data-data mengenai pelajar anda sebagai contoh, data biodata,akedemik dan kokurikulum anda dikehendaki menghubung kaitkannya antara satu sama lain dengan cara:

klik pada datasheet dan klik pula pada Relationship

seterusnya klik pada nama-nama data anda dan klik pada add berikutnya klikkan pada ID dan bawa ke ID pada kotak brikutnya bagi menghubungkannya
ikuti langkah tersebut pada kotak-kotak yang berikutnya langkah ini bertujuan untuk menghubungkan ID biodata, ID akedemik dan ID kokurikulum setiap pelajar tersebut

seterusnya bagi menghasilkan borang untuk mengisi maklumat pelajar adalah dengan

 • klik pada create
 • klik pada more form
 • setelah table form wizard muncul pindah semua maklumat dari sebelah kiri ke sebelah kanan kecuali ID berikutnya dengan klik pada simbul >> untuk memindahkan semua ataupun pada simbol > untuk memindahkan satu persatu
 • seterusnya klik next

setelah itu pilih style borang yang anda inginkan

berikutnya namakan title borang anda sebagai contoh: Borang

 • dan klik finish
contoh borang
isikan semua maklumat pelajar anda pada borang tersebut

bagi membuat pertanyaan pada data yang telah dibuat
 • klik pada create
 • seterusnya klik query wirzad
 • klik simple query wirzad dan ok
 • pilih data yang hendak ditanya dan masukkan ID,nama serta perkara yang hendak ditanya, sebagai contoh di sini, Gaji bapa
 • pindahnya dari kiri ke kanan dengan klik pada simbul >> untuk keseluruhan ataupun > untuk memindahkannya satu persatu.
 • dan klik pada next

contoh setelah itu namakan title tersebut, sebagai contoh: pendapatan bapa kurang RM 2000
setelah berikut klik pada finish ulangi langkah tersebut untuk membuat pertanyaan seterusnya

selamat berjaya

Sunday, September 6, 2009

PENGHASILAN POWER POINT
Klik pada start menu..seterusnya klik pada Microsoft power point..

untuk menggunakan slide master klik pada view seperti rajah di bawah
seterusnya klik pula pada folder slide master
tujuannya adalah untuk menyelaraskan semua slide.
sekiranya anda mahu memasukkan gambar,logo,bentuk-bentuk mahupun graf, sila klik pada insert

contohnya seperti memasukkan gambar ataupun logo,sebagai contoh ditunjukkan di bawah,
logo tersebut boleh diambil dari file simpanan anda.
dengan menggunakan slide master penyelarasan setiap slide dapat dilakukan
setelah selesai, anda boleh kembali ke halaman home kembali dengan klik pada close
seterusnya untuk memilih design slide anda, klik pada design.
seterusnya anda boleh mendapat disign yang dikehendaki dan klik padanya

seterusnya anda boleh memulakan untuk menaip diatas slide tersebut

MENGHASILKAN SLIDE SISIPAN
anda highlightkan sesuatu yang anda mahu membuat sisipan,seperti contoh di bawah
seterusnya klik pada hyperlink
seterusnya setelah klik pada hyperlink, klik pula pada place in this documen
seperti rajah di bawah,
dan berikutnya pilihlah slide yang ingin di jadikan sisipan
dan akhir sekali klik pada ok
setelah mencipta sisipan tersebut anda perlulah
mensetkan slide anda. langkahnya ialah klik pada slide show seterusnya klik pada set up slide show.
masukkan nombor slide yang dibuat dan seterusnya klik pada ok.

LANGKAH PENGIRAAN MARKAH PEPERIKSAAN PELAJAR DENGAN
MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL...

Klik pada start seperti mana gambar rajah di atas,
seterusnya klik pada microsoft excel.
setelah laman microsoft excel terpapar klik pada petak yang hendak di gunakan,
isikan maklumat-maklumat yang perlu sebagai contoh:
 1. nama-nama pelajar
 2. markah pelajar
 3. mata pelajaran
 4. gred, sepertimana contoh di atas.
seterusnya buat satu jadual pengredan markah serta menamakan jadual tersebut.
untuk menamakan jadual tersebut ikuti langkah seperti dibawah:
highlightkan jadual gred tersebut,
seterusnya klik pada formula seperti langkah di atas.
setelah itu klik pula pada difine name, seterusnya namakan jadual tersebut sebagai gred.

LANGAKAH UNTUK MENENTUKAN GRED SESUATU MARKAH PELAJAR PULA :
klik pada pada ruangan sebelah markah pelajar,
kemudian klik pada "formula" dan pilih "vlookup"
 1. kemudian isikan pada vlookup_value dengan klik pada kotak markah pelajar .
 2. pada ruangan "table_array pula masukkan "gred"
 3. "call_index_namb" masukkan namb 2
 4. dan pada "range_lookup pula "true" dan klik pada OK
setelah mendapat gred pertama. untuk memudahkan kita,kita bolehlah mengredkan markah-markah pelajar lain dengan menggunakan kaedah automatik. Iaitu dengan right klik pada mouse sehingga keluar tanda campur dan tarik tanda cmpur tersebut kebawah sehingga gred yang terakhir maka keluar gred yang ingin dicari dengan automatik.
penggredan yang telah siap ditunjukkan di bawah..maka ulangi langkah-langkah tersebut pada mata-mata pelajaran yang lain.
MENGIRA JUMLAH MARKAH SETIAP PELAJAR..
untuk mengira jumlah tersebut, bolehlah highlight markah subjek pertama hingga subjek terakhir, seterusnya klik pada "AutoSum" maka jumlah keseluruhan akan diperolehi.
seterusnya kita boleh mendapatkan jumlah-jumlah pelajar yang lain dengan right klik pada petak jumlah pertama tadi sehingga keluar tanda campur, dan seterusnya bawa kebawah sehinga pelajar teerakhir. maka jumlah markah setiap pelajar muncul.

MENENTUKAN BILANGAN PELAJAR MENDAPAT GRED A,B,C DAN SEBAGAINYA..
klik pada ruangan sebelah JUMLAH A, seterusnya klik pada fx dan pilih dan klik pada countif
seterusnya lengkapkan ruangan range dengan klik pada gred sehingga muncul garisan berputus-putus dan tarik mouse sehingga gred yang terakhir.
pada ruangan criteria pula masukkan gread yang hendak dijumlahkan sebagai contoh mencari jumlah gred A maka taip lah dengan "A"