Monday, October 12, 2009

KAEDAH MENGGUNAKAN SPSS
Klik pada start menu dan pilih folder spss
seperti rajah dibawah:
seterusnya tertera muka hadapan spss
dan klik pula pada "variable View"
isikan pada petak Name dengan jenis soalan anda seperti contoh di bawah
tahun,semester,program,jantina dan soalan2 soal slidik berikutnya
pastikan pada petak values pula anda haruslah setkan kod jawapan sebagai contoh bagi soalan1 1= "sangat tidak setuju"
2= "tidak setuju"
dan samalah bagi seterusnya
pada petak measure pula anda haruslah memastikan ukuran yang digunakan betul sebagai cth untuk jantina gunakan ukuran "nominal"
untuk soalan s.slidik gunakan ukuran "ordinal"
dan untuk semester gunakan ukuran "scale"
contoh langkah memasukkan kod jawapan:
pada petak missing pula klik pada anak panah sebelah petak ruangan kosong
dan klik pada discrete missing values dan masukkan nilai kosong
klik ok.
pada align pula pilih susunan "center"
contoh mengubah ukuran "measure" sama ada scale,nominal mahupun ordinal.
seterusnya anda bolehlah mengisi jawapan-jawapan soal slidik anda pada data view
untuk menganalisis smua data tersebut pula, klik pada analyze>descriptive statistics>frequencies
seterusnya pindahkan semua nama2 soalan tadi ke sebelah kanan
berikutnya penuhkan jenis-jenis analisis yang anda inginkan pada "statistics","charts"dan "format"
setelah selesai klik ok.
maka terteralah analisis soalan soal slidik anda
selamat mencuba

Saturday, October 10, 2009

KAEDAH MEMBUAT BROCHURES
klik pada start menu dan pilih microsoft office word
klik pada "page layout" dan klik pada "margin" seterusnya "costom margin"
dan seterusnya pilih jenis muka surat iaitu dengan klik pada landscap
berikutnya pilih bilangan muka surat yang anda inginkan bagi satu muka surat
klik pada columns
dan pilih three
seterusnya anda bolehlah menaip isi kandungan brochures anda
dan sekirannya anda ingin memasukkan picture anda bolehlah
klik pada "insert" dan pada "picture" dan pilihlah picture yang anda inginkan
seterunya klik ok.
contoh;
untuk printnya, setelah selesai print m.surat yang pertama terbalikkan kertas sama dan teruskan print m.surat kedua

SELAMAT MENCUBA
KAEDAH MEMBUAT BOOKLET
Klik pada "start menu" dan pilih "microrosoft office word"
seterusnya klik pada "page layout" dan pilih pula margin dan klik pada "custom margin"
klik pada "custom margin"
pada multiple page pilih jenis muka surat yang anda inginkan,
untuk menghasilkan booklet anda boehlah pilih "book fold" dan klik "ok"
bagi menghiasi booklet anda, anda bolehlah memasukkan
gambar-gambar yang anda mahukan
dengan klik pada "insert" seterusnya "picture" dan
pilih gambar yang anda mahu dan klik "ok"
untuk membuat muka surat seterusnya anda perlulah menekan enter beberapa kali sehingga muka surat seterusnya muncul dan anda bolehlah menghiasinya sehingga muka surat yang anda inginkan


PASTIKAN SUSUNAN BOOKLET ANDA DISUSUN DENGAN BETUL

SELAMAT MENCUBA........