Wednesday, September 1, 2010

Guru Pendidikan Islam PIPAQ/PIBA
Terhadap TEKNOLOGIDalam kemajuan teknologi pada masa kini, pelbagai kemajuan telah dicapai oleh manusia bermula dari teknologi mikro sehinggalah kemajuan teknologi nano, malahan lebih kompleks dari nilai fizik tersebut..pembagunan teknolgi ini semakin hari semakin bertambah dan meningkat penggunaannya dalam kehidupan, sehingga menjadikannya sebagai perkara terpenting dalam menjalankan sesuatu pekerjaan adapun tugasan. setiap pekerjaan yang ingin dilakukan telah dipermudahkan lagi dengan adanya teknologi-teknologi sebegini. kepentingan kepada kemahiran teknologi juga semakin hari semakin meningkat, sesuailah dengan landasan perkembangannya..sehiggalah ia melibatkan, seorang yang bernama guru. Seiring dengan kemajuan ini guru yang memikul tanggungjawab dalam memperkembangan ilmu-ilmu kepada anak watan seharusnya sedar akan petingnya teknologi dalam penyampaian ilmu mereka.

Isunya di sini benarkah sesetengah pendapat mengatakan guru-guru khususnya guru-guru pendidikan islam amatlah kurang menglibatkan diri dalam mengaplikasikan teknologi moden ini dalam proses p&p serta pengurusan data pelajar mereka.
apakah pandangan ataupun pendapat anda?