Monday, October 12, 2009

KAEDAH MENGGUNAKAN SPSS
Klik pada start menu dan pilih folder spss
seperti rajah dibawah:
seterusnya tertera muka hadapan spss
dan klik pula pada "variable View"
isikan pada petak Name dengan jenis soalan anda seperti contoh di bawah
tahun,semester,program,jantina dan soalan2 soal slidik berikutnya
pastikan pada petak values pula anda haruslah setkan kod jawapan sebagai contoh bagi soalan1 1= "sangat tidak setuju"
2= "tidak setuju"
dan samalah bagi seterusnya
pada petak measure pula anda haruslah memastikan ukuran yang digunakan betul sebagai cth untuk jantina gunakan ukuran "nominal"
untuk soalan s.slidik gunakan ukuran "ordinal"
dan untuk semester gunakan ukuran "scale"
contoh langkah memasukkan kod jawapan:
pada petak missing pula klik pada anak panah sebelah petak ruangan kosong
dan klik pada discrete missing values dan masukkan nilai kosong
klik ok.
pada align pula pilih susunan "center"
contoh mengubah ukuran "measure" sama ada scale,nominal mahupun ordinal.
seterusnya anda bolehlah mengisi jawapan-jawapan soal slidik anda pada data view
untuk menganalisis smua data tersebut pula, klik pada analyze>descriptive statistics>frequencies
seterusnya pindahkan semua nama2 soalan tadi ke sebelah kanan
berikutnya penuhkan jenis-jenis analisis yang anda inginkan pada "statistics","charts"dan "format"
setelah selesai klik ok.
maka terteralah analisis soalan soal slidik anda
selamat mencuba

No comments:

Post a Comment