Tuesday, September 29, 2009


KAEDAH MENGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

BAGI MENYIMPAN MAKLUMAT PELAJAR

klik pada start manu dan klik pada microsoft office access

klik pada blank data base, seterusnya masukkan nama file anda dan klik pada create

right klik pada petak add new field dan klik pada rename column untuk masukkan nama pelajar serta yang lain2

Setelah selesai, savekan data dengan klik pada pada gambar rajah seperti disket dan namakan table yang anda ingin namakan sebagai contoh: biodata

Ikuti langkah sama bagi membuat data yang berikutnya.

setelah selesai membuat data-data mengenai pelajar anda sebagai contoh, data biodata,akedemik dan kokurikulum anda dikehendaki menghubung kaitkannya antara satu sama lain dengan cara:

klik pada datasheet dan klik pula pada Relationship

seterusnya klik pada nama-nama data anda dan klik pada add berikutnya klikkan pada ID dan bawa ke ID pada kotak brikutnya bagi menghubungkannya
ikuti langkah tersebut pada kotak-kotak yang berikutnya langkah ini bertujuan untuk menghubungkan ID biodata, ID akedemik dan ID kokurikulum setiap pelajar tersebut

seterusnya bagi menghasilkan borang untuk mengisi maklumat pelajar adalah dengan

 • klik pada create
 • klik pada more form
 • setelah table form wizard muncul pindah semua maklumat dari sebelah kiri ke sebelah kanan kecuali ID berikutnya dengan klik pada simbul >> untuk memindahkan semua ataupun pada simbol > untuk memindahkan satu persatu
 • seterusnya klik next

setelah itu pilih style borang yang anda inginkan

berikutnya namakan title borang anda sebagai contoh: Borang

 • dan klik finish
contoh borang
isikan semua maklumat pelajar anda pada borang tersebut

bagi membuat pertanyaan pada data yang telah dibuat
 • klik pada create
 • seterusnya klik query wirzad
 • klik simple query wirzad dan ok
 • pilih data yang hendak ditanya dan masukkan ID,nama serta perkara yang hendak ditanya, sebagai contoh di sini, Gaji bapa
 • pindahnya dari kiri ke kanan dengan klik pada simbul >> untuk keseluruhan ataupun > untuk memindahkannya satu persatu.
 • dan klik pada next

contoh setelah itu namakan title tersebut, sebagai contoh: pendapatan bapa kurang RM 2000
setelah berikut klik pada finish ulangi langkah tersebut untuk membuat pertanyaan seterusnya

selamat berjaya

No comments:

Post a Comment